Aşı Dolabı Sıcaklık Takip Sistemi

SAĞLIK BAKANLIĞI

Aşı ve Antiserum uygulamarında Buzdolabı sıcaklıklarının takibi ve Bakanlığa veri gönderilmesinde Kullanılan

Sıcaklık Takip İzlem Sistemi

 

 1. Cihazın ısı ölçme çözünürlüğü 0,1°C  (32,18 °F) dir.

 2. Cihazın üzerinde ethernet network bağlantı girişi bulunmalıdır. Böylece cihaz ethernet network üzerinden, hastanedeki ilgili ana makineye bağlantısı sağlanacaktır.

 3. Cihazın üzerine birden fazla ısı sensörü takılabilmektedir. 

 4. Cihaz DHCP protololünü desteklemektedir.

 5. Kullanılacak cihaz SNMP protokolünü destekler ve XML arayüzüne sahiptir.

 6. Isı değeri eşik değerlerin altında veya üstünde olması durumunda yazılım bağımsız da e-mail gönderebilir.

 7. Cihaz içerisinde gömülü bir web sunucu barındırmaktadır, cihaz başka hiçbir yazılım ve donanım gerektirmeden de başlı başına izleme ve e-mail yoluyla alarm almak için yeterli olmaktadır.

 8. Kurulacak cihaza erişim parolası ile güvenlik sağlamaktadır.

 9. İzlem cihazı kullanım alanları dikkate alınarak anlık ölçüm değerlerini göstermekle birlikte kullanıcının talep ettiği sürelerde de bir ölçüm yapabilme özelliğine sahiptir.

 10. İzlem cihazı çalışmaya başladıktan sonra kullanıcı tarafından bilgilerinin değiştirilememe ve silinmeme özelliğine sahiptir.

 11. Isı takip cihazına en az iki adet sensör (ısı algılayıcısı) İki adet ısı/nem ya da bir ısı ve bir nem sensörü takılabilecek yapıdadır.

 12. Kurulan sistemin garanti süresi 2 (iki) yıldır.

 13. Kurulumda kullanılan cihazların CE belgesi bulunmaktadır.

 14. Kullanılacak cihazın Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı Garanti belgesi bulunmaktadır.

 15. Isı ölçüm cihazları yanında bilgisayar olmasına gerek yoktur. Sistem üzerinde mevcut bir makine üzerinden kurumdaki tüm cihazların entegrasyonu yapılabilmektedir.

 16. Sistemde kaydedilen anlık ısı değerleri İdarenin isteği doğrultusunda yetkilendirilmiş bir kullanıcı adı ve parola hesabı ile İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince de izlenebilecek yapıdadır.

 17. Sistem Sağlık bakanlığı ısı takip web servisleri devreye alındığında belirlenen periyot aralıklarında Bakanlık serverlarına sıcaklık değerlerini aktarabilir yapıda tasarlanmıştır.

 18. Yazılım ısı ölçme cihazından aldığı değerleri kullanıcı tarafından belirlenen aralıklarla alıp sınırsız süre ile saklamaktaadır.

 19. Yazılımın ısı sürelerini saklama aralıkları minimum 1 sn 'den istenilen zaman aralığında ayarlanabilmektedir.

 20. Sisteme uyarı ve alarm seviyeleri için parametreler atanabilmekte, bu parametreler istenildiği zaman değiştirilebilmektedir.

 21. Yazılım sınırsız sayıda kullanıcıyı desteklemektedir.

 22. Algılanan değerler alarm veya uyarı için tanımlanmış sınırlar dışına çıktığında ve yeniden normal duruma döndüğünde, sistem tanımları önceden tanımlanan en az 3 (üç) kullanıcıya SMS (cep telefonuna kısa mesaj) göndermek yoluyla uyarıda bulunabilmekte, Gönderilen mesajlarda gönderen sensöre verilmiş isim de açıklayıcı olarak gözükmektedir.

 23. Yazılımda elde edilen veriler raporlanabilir.

 24. Tüm sensörler birden fazla alanı gözleyebilmek, uygun yerleşim sağlanabilmek vs amaçları ile sisteme birden fazla olarak eklenmesini desteklemeli ve her sensörden ayrı ayrı ölçüm yapabilmektedir.

 25. İstenildiğinde mevcut HBYS ile entegrasyon ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

 26. İzlem cihazı soğuk zincirin kolay takip edilebilmesi amacıyla aşı/ecza dolaplarında +20C ile +80C arası sıcaklığa duyarlıdır, soğuk oda depoları için en az -200C ile +450C arasında rahatlıkla çalışabilir ve bu değer aralığındaki ısıları gösterir özelliğe sahiptir.

 27. İzlem cihazı sayesinde anlık ısı değeri takip edilebilmekte ve ölçüm değerleri süresiz kayıt altına arşive alınmaktadır.

 28. Veriler parametrik olarak idarenin istemine göre değiştirilebilir niteliktedir ancak; en az her 5 dakikada lokal bilgisayarda; en az her 20 dakikada bir bakanlık sunucularına Bakanlık web servislerini devreye aldığında Sıcaklık değerlerini gönderebilir niteliktedir.

 29. Sistem belirlenen sıcaklık değerlerinin dışına çıkılması, elektrik kesintisi vs durumlarında atanan sistem sorumlularına özellikle mesai saatleri dışında Telefon uyarı sistemi sayesinde telefon edebilme özelliğine sahiptir.

 30. Sistem sorumlularının değişmesi durumunda belirlenen GSM numaraları da sistem üzerinden değiştirilebilmektedir.

 31. Uyarı amaçlı gönderilen mesajlar sistem üzerinde kayıt altına alınabilmelidir. Hangi sorumluya ne zaman e-mail, SMS ya da Telefon araması yapıldığına dair rapor alınabilmektedir.

 32. Sistem kontrol paneli sayesinde aynı anda ve tek ekranda depo/aşı dolap sayısı kadar sıcaklığı anlık olarak izleyebilmektedir.

 33. Sistem sayesinde kullanıcılar dış ortamdan da istenilen oda/dolap sıcaklık değerini görebilmekte, sistemi takip edebilmekte ve rapor alabilmektedir. 

 34. Kurulacak yazılım sayesinde istenilen tarih aralıklarında istatistikî ve grafiksel raporlar alınabilmektedir.(Günlük / Haftalık / Aylık / Yıllık)

 35. Sistem sayesinde yöneticiler kendi ekranları üzerinde cihazın olduğu tüm noktalardaki ısı değerlerini görebilmektedir.

 36. Sistem ve sonuçları Uluslararası Geçerliliği olan ve belgelendirilmiş Kalibrasyon firmaları tarafından kalibre edilmiş şekilde teslim edilmektedir.

 37. Sistem arıza verdiği durumda en geç 8 saat içinde arızaya müdahale edilmektedir.