Ortam Denetleme Sistemleri

İzbil Teknolojik Çözümler'in Ana temasını Ortam Denetleme Sistemleri oluşturmaktadır. 

' Soğuk Zincir '' istenilen miktarda ürünün (örn:aşı), ihtiyaç sahibi kişilere doğru sıcaklıkta ulaşmasını sağlayan, insan ve malzemeden oluşan sisteme verilen addır. ''Soğuk Zincir '' takibinin arşivlenmesi, ilgili sorumluların e-mail,  sms ve Telefon arama yolu ile bilgilendirilmesi

 

 

, bozulabilir ürünlerin korunmasını sağlayacak sistemin yazılım bileşeninin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. İzsense ile yapılabilecekler şunlardır :

 • Sıcaklık takip cihazına takılan sensörlerin (ısı,nem,voltaj vb. gibi) değerlerinin okunması, saklanması ve bu değerlerin anlık ve geçmişe yönelik olarak kurumun belirlediği sorumlulara iletilmesi.

Ayrıca işletmelerdeki tüm soğuk saklama ortamlarının (örn: aşı dolapları, buzdolapları vb) değerlerinin tek bir merkezden izlenmesi içermektedir.

 • Soğuk saklama ortamlarının sıcaklıklarının 7 gün 24 saat kesintisiz takibi,
 • Saklama ortamlarındaki enerjinin 7 gün 24 saat kesintisiz takibi,
 • Sensörler aracılığı ile takip edilebilecek diğer ortam koşullarının takibi,
 • Takip konusu bütün ortam koşullarının tek bir merkezden izlenebilirliği,
 • Ortam koşullarının internet ortamında bir web sayfası üzerinden görsel araçlar yardımıyla (grafikler, haritalar üzerinden lokasyon izlemeler vb.) izlenebilirliği,
 • Ortam koşullarının elverişsiz olması durumunda (sıcaklık değerinin izin verilen sınırlar dışına çıkması, elektrik kesintisi vb.) e-posta ve sms ile uyarı mekanizmasının geliştirilmesi ile en kısa sürede müdahale yeteneği,
 • İzlenen ortam koşullarının dönemsel olarak istatistiksel özetlerinin alınması (haftalık ortalama sıcaklık, stdandart sapma değerleri, kontrol limitlerinin dışına çıkma sıklığı, arıza sıklığı vb.),
 • Uygun durumlarda stok hareketlerinin de bu sistemle izlenebilmesi,

 

İzsense yazılımının özellikle aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde kullanılması hedeflenmektedir:

 • Aşı ve bozulabilir malzeme dolapları,
 • Süt birlikleri,
 • Mandıralar
 • Soğuk hava depoları,
 • Ecza depoları,
 • Gıda ambarları ve depoları,
 • Kan bankaları,
 • Sistem Odaları

Hedef kitle;

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Devlet ve Özel Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimlikleri, Ecza Depoları, Kan Merkezleri, Gıda Depoları, Soğuk Hava Depoları, Süt Birlikleri, Tıbbi Cihaz İşletmeleri ve Üreticileri, Sistem odası bulunan işletmeler ve resmi kurumlar, İthal yazılım kullanmak zorunda kalan işletmeler

Soğuk Zincir Isı Takip

İzSense° Client

Ortam Denetleme Çözümleri

Sistem Odaları Ortam Denetleme Çözümleri